Subaru Legacy

SUBARU Legacy MOTOREN

Legacy-Motor wählen

LEGACY I (BC)

LEGACY I Station Wagon (BC, BJF)

LEGACY II (BD)

LEGACY II Station Wagon (BG)

LEGACY III (BE)

LEGACY III Station Wagon (BH)

LEGACY IV (BL)

LEGACY IV Station Wagon (BP)

LEGACY V (BM)

LEGACY V Station Wagon (BR)